ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ดอกไม้สวยๆ ประดิษฐ์จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติกตัดคอขวดออก
  2. ตัดเป็นกลีบดอกไม้ 5 กลีบ ตัดโค้งให้สวยงาม
  3. จากนั้นนำพู่กันจุ่มสีน้ำ ทาเป็นดอกไม้สวยๆ
  4. ดัดลวด ทำเป็นก้านดอกไม้สวยๆ ประดับสวน

ลองนำตามไอเดียที่นำมาฝากค่ะ

ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 0
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 7
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 1
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 4
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 13
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 6
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 3
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 12
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 2
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 11
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 9
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 5
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 10
ดอกไม้ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 8