ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ

ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ

ไอเดียตกแต่งโคมไฟ ด้วยกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันกระดาษนิตยสาร ม้วนเป็นท่อ โดยใช้ตะเกียบอยู่ด้านใน
  2. ติดกาวให้เรียบร้อย
  3. จากนั้นนำมาวางซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ เป็นลูกบอลกระดาษ วางครอบโคมไฟ
  4. ติดด้วยกาว

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 0
ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 1
ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 2
ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 3
ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 4
ตกแต่งโคมไฟด้วยกระดาษ ประดับทับเป็นชั้นๆ 5