ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ

ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ

กล่องใส่เอกสาร ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องห่อกระดาษด้านนอกให้เรียบร้อย
  2. ห่อผ้าซ้ำอีกรอบ ห่อทั้งด้านล่างและฝาปิด
  3. นำเข็มขัดเก่าๆ นำมาทำเป็นที่ดึงกล่องด้านนอก หรือทำเป็นหูหิ้วด้านข้างกล่อง ทั้งสองฝั่ง
  4. ใส่โครงเอกสารเข้าไปในกล่อง
  5. ปิดฝากล่องให้เรียบร้อย

แนะนำ : ควรเลือกกล่องที่สามารถใส่ที่แขวนเอกสารได้พอดี

ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 0
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 7
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 1
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 4
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 15
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 13
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 6
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 17
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 3
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 12
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 2
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 11
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 9
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 5
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 14
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 16
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 10
ตกแต่งกล่องใส่เอกสาร จากกล่องเก่าๆ 8