ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ

ทำของเล่น จากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตกแต่งรอบกระป๋อง ด้วยกระดาษสีสวย
  2. เจาะรูก้นกระป๋องที่ขอบทั้งสองด้าน (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  3. ร้อยเชือก สำหรับเดิน ทั้งสองกระป๋อง

นำไปเล่นสนุกๆ

ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 0
ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 1
ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 2
ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 3
ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 4
ทำของเล่น จากกระป๋อง ทำลายสวยๆ 5