ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

ประดิษฐ์ต่างหูสวยๆ จากเชือกสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกสีสด พับครึ่ง หลายเส้น จากนั้นนนำไปร้อยใส่ห่วงเชื่อม
  2. ใส่สายสร้อย พร้อมเม็ดมุก หรือ เม็ดพลาสติกลงไป
  3. นำไปเชื่อมกับที่คล้องต่างหูที่เตรียมไว้
  4. ทำทั้งสองข้าง ให้เหมือนกัน

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 0
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 1
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 2
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 3
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 4
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 5
ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก 6