นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ

นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ

สอนพับนกกระดาษ ในกรง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษมาตัดเป็นรูปนก เจาะรูด้านบนที่ตัวนกไว้
  2. นำเศษกระดาษ 4 แผ่น (สำหรับทำกรงนก) ตัดเป็นแผ่นยาวๆ เจาะรูตรงกลาง ให้เรียบร้อย
  3. ร้อยเชือก กลางตัวนก เรื่อยมาจนถึงกระดาษที่ตัดเป็นเส้นรอไว้จากข้อ 2 ติดตัวยึด ไม่ให้กระดาษร่วง
  4. คลี่กระดาษออก ติดปลายกระดาษกรงกับ ฐานรองที่เตรียมไว้
  5. ตกแต่งขอบฐานด้วยกระดาษสีสวยๆ

นำกรงนกที่ได้ ไปประดับเป็นโมบาย ตกแต่งตามที่ต่างๆในบ้าน

นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 0
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 1
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 2
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 3
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 4
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 5
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 6
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 7
นกน้อยในกรง ประดิษฐ์ จากกระดาษ 8