ไอเดีย ทำที่เก็บ แปรงแต่งหน้า (คลิป)

ไอเดีย ทำที่เก็บ แปรงแต่งหน้า (คลิป)
อุปกรณ์ เม็ดพลาสติกสีขาว, สีฟ้า, แก้ว, โบว์, ถุงซิป วิธีทำ
  1. นำเม็ดพลาสติกสีขาว และสีฟ้าเทใสรวมกัน จากนั้น นำไปเทใส่ในแก้วสีสวยๆ ที่เตรียมไว้
  2. ประดับด้วยโบว์ผูกผม รอบแก้ว ตกแต่งให้สวยงาม
  3. นำแก้วที่ได้ ไปใส่แปรงแต่งหน้า ประดับหน้าโต๊ะเครื่องแป้งสวยๆ
คลิปสอนทำที่เก็บแปรงแต่งหน้า
ไอเดีย ทำที่เก็บ แปรงแต่งหน้า (คลิป) 0