โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก

โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดฝาครอบโคมไฟอันเก่าออก ให้เหลือแต่โครง
  2. นำตะแกรงมาติด รัดด้วยลวด
  3. เสียบกิ่งไม้เข้าไป นำนกน้อยมาติดประดับสวยๆ
  4. นำไปแขวนติดไม้ที่เดิม

รับรองว่า โคมไฟสวย น่ารัก แน่นอนค่ะ ^^

โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 0
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 7
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 1
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 4
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 6
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 3
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 2
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 9
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 5
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก 8