จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

จี้ตกแต่ง สร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดหิน ลูกปัด ร้อยเป็นสร้อยข้อมือเตรียมไว้
  2. ปั้นดินน้ำมัน ตกแต่งให้เป็นลายสวย เหมือนเหรียญ
  3. รอดินน้ำมันแห้ง
  4. ทำขอบให้เรียบร้อย
  5. ติดห่วงด้านบน
  6. นำไปคล้องประดับสร้อยข้อมือ

นำไปใส่สวยๆ

จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 0
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 7
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 1
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 4
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 15
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 13
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 6
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 3
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 12
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 2
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 11
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 9
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 5
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 14
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 16
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 10
จี้ประดับสร้อยข้อมือ ทำจากดินน้ำมัน 8