ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข

ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข

ไอเดีย ทำ ปูนปลาสเตอร์ ใส่เทียนไข ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผสมปูนปลาสเตอร์ให้เป็นน้ำ ผสมสีลงไป ทิ้งไว้ในชามคนละใบ
  2. จากนั้นนำไปเทใส่พิมพ์
  3. วางช่องใส่เทียนไขลงไป ถ่วงให้ช่องที่ใส่เทียนไข ไม่ลอยขึ้นมา
  4. รอปูนแห้ง แกะออกจากพิมพ์
  5. จากนั้นนำเทียนไขที่ละลาย เทใส่ช่องด้านบน ใส่ไส้เทียน รอจนแห้ง

นำไปจุดไฟ ประดับตามที่ต่างๆในบ้าน

ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 0
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 7
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 1
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 4
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 6
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 3
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 2
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 9
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 5
ปูนปลาสเตอร์ ทำที่ใส่เทียนไข 8