ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ...

ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ...

ไอเดียตกแต่งการ์ด ตกแต่งถุงผ้า ถุงกระดาษ ลายดอกไม้กลมๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำพู่กันโฟม จุ่มสีเหลือง (สีอื่นได้ตามชอบนะ)
  2. นำไปพิมพ์ลายบนกระดาษการ์ด ถุงผ้า ถุงกระดาษ …
  3. รอสีแห้ง
  4. นำสีเมจิกสีน้ำตาล วาดเป็นลายกิ่งไม้

นำไปให้คนสำคัญๆ

ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 0
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 7
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 1
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 4
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 6
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 3
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 2
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 9
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 5
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 10
ลายดอกไม้กลมๆ ประดับถุงกระดาษ กล่องของขวัญ ... 8