ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า

ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า

ตกแต่งหมวก ด้วยผ้า ลายสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาด ส่วนที่ต้องการตกแต่งบนหมวก
  2. นำขนาดที่ได้ มาเขียนลงไปบนผ้า
  3. จากนั้นตัดตามลายที่ได้
  4. เย็บผ้า ลงบนหมวก

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 0
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 7
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 1
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 4
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 6
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 3
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 2
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 11
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 9
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 5
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 10
ตกแต่งหมวก ลายดอก จากผ้า 8