กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่

กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่

ไอเดียตกแต่งกล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใส่สีใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะส่วนที่ไม่ต้องการออกทิ้ง จากที่ใส่ดินสอเก่าๆ
  2. นำกระดาษสีสวย มาห่อ
  3. ประดับด้านนอกด้วย ของประดับสวยๆ รูปภาพหรือข้อความสั้นๆ

นำไปใส่ดินสอสวยๆค่ะ

กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 0
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 1
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 2
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 3
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 4
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 5
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 6
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 7
กล่องใส่ดินสอ กล่องเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ 8