กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป

กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป

สอนทำกระเป๋าสวยๆ ทำจากสก็อตเทป และผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด 18x21 นิ้วจำนวน 2 ผืน
  2. จากนั้นนำสก็อตเทป ติดด้านหลังผ้า ทั้งสองผืน
  3. วัดขอบด้านบน พับลงมาประมาณ 2 นิ้ว ติดสายกระเป๋า เย็บด้วยแม็กเย็บกระดาษ
  4. ติดสก็อตเทปทับ สายกระเป๋า
  5. นำผ้าทั้งสองผืน มาเย็บติดกันด้วยแม็กเย็บกระดาษ
  6. ทั้งด้านข้าง และก้นกระเป๋า
  7. พับขอบด้านล่าง ให้เป็นก้นกระเป๋า ทั้งสองด้าน เย็บด้วยแม็กเย็บกระดาษ ติดสก็อตเทป
  8. กลับด้านกระเป๋า จากด้านในออกด้านนอก
  9. ติดก้นกระเป๋า ด้านในด้วยสก็อตเทป

นำไปใส่ของ ได้ค่ะ

คลิปสอนทำ

กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 0
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 7
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 1
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 4
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 15
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 13
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 6
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 17
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 3
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 12
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 2
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 19
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 11
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 9
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 5
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 14
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 16
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 10
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 18
กระเป๋าใส่ของ ทำจากผ้าและสก็อตเทป 8