ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย

ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย

ของเล่นแมว เชือกพันเสา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมเสาไม้ แบบมีแกนตั้งตรงกลาง
  2. ย้อมสีเชือก
  3. นำเชือกพันรอบไม้ ใช้แม็กยิงไม้ เย็บติดเสา เชื่อมต่อเชือกด้วยสก็อตเทปเหนียว
  4. พันไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

นำไปวางไว้ให้แมวใช้ขูดเล็บ

ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 0
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 7
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 1
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 4
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 6
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 3
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 2
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 9
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 5
ของเล่นแมว เสาพันเชือก สีสวย 8