ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ

ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ

ไอเดียห่อของขวัญ จากถุงกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดหูถุงกระดาษออก
  2. นำไปขยำ
  3. คลี่ออก
  4. นำไปห่อกล่องของขวัญ
  5. วาดรูปลายของขวัญสวยๆ บนกล่อง

นำไปให้คนพิเศษ

ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ 0
ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ 1
ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ 2
ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ 3
ห่อของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ 4