เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ

เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ

เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ประดับลูกปัดเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ หลายๆเส้น
  2. ทากาวด้านหลังเคสมือถือ ติดลูกปัดทีละเส้น ทำเป็นลายสวยๆ
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้สวยๆ

เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 0
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 1
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 2
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 3
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 4
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 5
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 6
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 7
เคสมือถือ ตกแต่งสวยๆ ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆ ประดับ 8