พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก

พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก
พับกล่องใส่ของ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ ตามแนวเส้นทแยงมุม
  2. พับปลายทั้งสอง ลงด้านล่าง
  3. คลี่ออก จากนั้น พับปลายแหลมด้านล่างขึ้นด้านบน
  4. พับตามข้อ 1–3 โดยใช้กระดาษที่เหลือทั้ง 2 แผ่น
  5. นำมาเชื่อมติดกัน โดยสอดด้านข้างกระดาษ และปลายกระดาษด้านล่างเข้าหากัน
  6. นำไปใส่ของกระจุกกระจิก
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝาก นะคะ  
พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก 0
พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก 1
พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก 2
พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก 3
พับกระดาษ ทำเป็นกล่องใส่ของ กระจุกกระจิก 4