ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย

ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย

ทำที่ใส่ขลุ่ย จากผ้า ลายกระต่าย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าทั้งสองขนาด เย็บติดกัน ติดด้านบนด้วยหนามเตย สำหรับปิด-เปิด
  2. วาดรูปกระต่าย นำมาติดด้านหลังซองใส่ขลุ่ย
  3. เย็บลายให้เรียบร้อย

นำไปใส่ขลุ่ย (ปรับเพิ่มขนาดได้นะ ถ้าขลุ่ยมีขนาดใหญ่ หรื เล็กกว่านี้)

ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 0
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 7
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 1
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 4
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 6
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 3
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 2
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 11
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 9
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 5
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 10
ทำที่ใส่ขลุ่ยจากผ้า ลายกระต่าย 8