ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ

ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ

ตกแต่งปลอกหมอนสวยๆ ลายกวาง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษลายกวาง ปริ้นจากคอมพิวเตอร์ ตัดกระดาษ รูปกวางให้เรียบร้อย
  2. นำไปวางบนปลอกหมอน
  3. ระบายสี ตรงที่ว่าง
  4. รอสีแห้ง แกะรูปกวางตรงกลาง และกระดาษรูปวงกลมด้านนอกออก

นำไปเป็นของขวัญ ของที่ระลึก สวยๆค่ะ

… เปลี่ยนลายกวาง เป็นลายอื่น ได้ตามชอบค่ะ …

ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 0
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 7
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 1
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 4
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 6
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 3
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 2
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 9
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 5
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 10
ปลอกหมอน ตกแต่งลายกวาง สวยๆ 8