สอนตกแต่งที่คาดผมสวยๆ ด้วยโบว์ดอกไม้

สอนตกแต่งที่คาดผมสวยๆ ด้วยโบว์ดอกไม้
อุปกรณ์ ที่คาดผมแบบผ้า 1 ผืน, โบว์ดอกไม้ 1 ดอก, เกสรดอกไม้ 1 กลุ่ม วิธีทำ
  1. นำโบว์ดอกไม้ มาติดเกสรด้านบน
  2. จากนั้น นำโบว์ที่ติดเกสรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปผูกติดกับที่คาดผม ที่เตรียมไว้
  3. นำไปคาดผมสวยๆ
คลิปสอนตกแต่งที่คาดผม
สอนตกแต่งที่คาดผมสวยๆ ด้วยโบว์ดอกไม้ 0