จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย

จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย

จานรองแก้วตกแต่งสวยๆ ร้อยเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้ากระสอบขนาด 4 x 4 ซม.
  2. ดึงเชือกออก
  3. ร้อยเข็มกับด้ายสีสวย ลงไปบนผ้า
  4. เย็บด้วยจักรเย็บผ้า

นำไปรองแก้วสวยๆ

จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 0
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 1
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 2
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 3
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 4
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 5
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 6
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 7
จานรองแก้ว ทำจาผ้ากระสอบ ร้อยเชือกสีสวย 8