กระจก ตกแต่งกระเบื้องแผ่นเล็ก

สอนตกแต่งกระจก ด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระจก วางขอบกระจกด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆ
  2. เมื่อได้ลายที่ต้องการ ติดกาว ติดขอบกระจก
  3. รอกาวแห้ง
  4. นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ

ไอเดียง่ายๆ ตกแต่งขอบกระจกสวยๆ จากกระเบื้อง