ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้

ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้

ดอกไม้สวยๆ ประดิษฐ์จากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษย่นเป็นริ้วๆ ม้วนทำเป็นดอกไม้ ติดกาวให้แน่น
  2. ตัดปลายออก (ตรงส่วนฐาน)
  3. นำไปติดกับกิ่งไม้
  4. ตกแต่งแจกันให้สวยงาม ทาสีสวยตามชอบ
  5. นำกิ่งไม้ที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ประดับแจกัน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 0
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 7
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 1
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 4
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 6
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 3
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 12
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 2
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 11
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 9
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 5
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 10
ดอกไม้กระดาษย่น ดอกเล็กๆ ประดับกิ่งไม้ 8