กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม

กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม

ที่ใส่ดินสอ ที่ใส่ของกระจุกกระจิก จากแผ่นแฟรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับแผ่นแฟรมจากล่าง ขึ้นตรงกลาง (เหลือส่วนด้านบนไว้ เย็บเป็นฝาปิด)
  2. หนีบด้วยที่หนีบกระดาษ
  3. เย็บขอบข้างๆแผ่นแฟรมด้วยเข็มกับด้าย (สังเกตวิธีเย็บจาก รูปด้านล่าง)
  4. ติดกระดุม สำหรับรัด เมื่อปิดกระเป๋า
  5. ร้อบเข็มกับด้าย ติดด้านบน เหลือปลายเชือกไว้ตรงกลาง สำหรับนำไปผูกติดกับกระดุม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 0
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 7
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 1
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 4
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 6
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 3
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 2
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 9
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 5
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 10
กระเป๋าใส่ดินสอ ใส่ของ ทำจากแผ่นแฟรม 8