ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส

ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส

ตกแต่งที่ใส่ดินสอด้วยไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยไหมพรมที่เข็ม นำไปถักติดกับที่ใส่ดินสอแบบมีรู
  2. ทำลายสวยๆตามชอบ
  3. ถักเสร็จ นำไปตกแต่งที่ใส่นิตยสาร … ทำลายหลากหลายแบบตามต้องการ

นำไปใส่ดินสอ ใส่กระดาษ ใส่หนังสือสวยๆ

ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 0
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 7
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 1
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 4
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 6
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 3
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 2
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 9
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 5
ตกแต่งที่ใส่ดินสอสวยๆ ด้วยไหมพรมสีสดใส 8