ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ

ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ

ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแขนเสื้อ ตัดคอเสื้อออก (สังเกตจากรูป)
  2. นำคอเสื้อที่ตัดออก เย็บเป็นหูกระเป๋า
  3. เย็บขอบเสื้อด้านล่างด้วยเข็มกับด้าย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 0
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 7
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 1
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 4
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 6
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 3
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 2
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 9
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 5
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 10
ถุงผ้า ทำจากเสื้อยืดเก่าๆ 8