ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ

ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ

ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทัพพีไม้สีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายสวยๆ สำหรับตกแต่งทัพพี
  2. ติดสก็อตเทป บังลายที่ไม่ต้องการ
  3. ระบายสีทัพพีด้วยสีทาเล็บที่เตรียมไว้
  4. รอสีแห้งแกะส่วนที่อยู่ในสก็อตเทปออกจากทัพพี ระบายส่วนที่เหลือ
  5. รอสีแห้ง

นำไปใช้ตกแต่งบ้าน ตามต้องการ

ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ 0
ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ 1
ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ 2
ตกแต่งทัพพีไม้ ด้วยสีทาเล็บ 3