ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน

ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน

ตกแต่งกล่องใส่ของขนม แจกวันฮาโลวีน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องกระดาษแบบมีฝาปิดเล็กๆ เตรียมไว้หลายๆกล่อง
  2. ระบายสีด้านนอกกล่องด้วย สีขาว สีส้ม
  3. วาดรูปหน้าขำขำ ผีน่ารักลงไปบนฝากล่อง

ใส่ขนม ลูกกวาดเม็ดเล็กๆลงไปในกล่อง นำไปแจกให้เด็กๆ วันฮาโลวีนค่ะ

ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 0
ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 1
ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 2
ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 3
ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 4
ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน 5