ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ

ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ

ตกแต่งปกสมุดบันทึก ลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายสมุดจดลงบนกระดาษ
  2. วาดลายที่ชอบ ลงบนปกสมุด
  3. เจาะรู เว้นระยะห่างเล็กน้อย
  4. นำเข็มกับด้าย มาร้อยลงไปในรู เปลี่ยนสีตามชอบ

นำไปใช้ หรือทำเป็นของขวัญ ของที่ระลึกได้ค่ะ

ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 0
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 7
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 1
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 4
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 6
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 3
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 2
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 9
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 5
ปกสมุดบันทึก ตกแต่งสวยๆ 8