ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ

ตกแต่งปกเสื้อสวยๆ ด้วยเม็ดมุก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เย็บปกเสื้อตกแต่งเม็ดมุกสวยๆ
  2. เย็บเยอะตรงส่วนปลาย จากนั้นกระจายรอบปกเสื้อที่เหลือ
  3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ด้าน

นำไปใส่สวยๆ

ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 0
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 7
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 1
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 4
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 6
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 3
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 2
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 9
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 5
ปกเสื้อสวยๆ ประดับเม็ดมุกเล็กๆ 8