โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้

โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้

ไอเดียประดิษฐ์โคมไฟ จากตัวต่อเลโก้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำตัวต่อเลโก้ จากฐานตัวต่อโคมไฟที่แถมมา ประกอบสี
  2. สามารถสลับหลากสีได้นะ (ถ้าซื้อหลายอัน)

นำไปเป็นไอเดียตกแต่งโคมไฟค่ะ

ถ้าหาซื้อไม่ได้แบบในรูป สามารถนำไปดัดแปลง จากตัวต่อเลโก้ที่หาซื้อได้ตามทั่วไปค่ะ

โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 0
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 1
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 2
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 3
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 4
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 5
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 6
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 7
โคมไฟ ประดิษฐ์จากตัวต่อ เลโก้ 8