โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน

โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน

ไอเดียตกแต่งบ้าน ด้วยเชือกป่าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำโคมไฟตั้งโต๊ะ ทากาว นำเชือกมาพันรอบโคมไฟ
  2. พันทีละชั้น จากด้านล่าง ขึ้นด้านบน
  3. จากนั้นทากาวทับด้านนอก อีกชั้น (หรือไม่ทา ได้นะ)

นำไปประดับตกแต่งบ้าน สวยๆค่ะ

โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 0
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 7
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 1
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 4
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 13
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 6
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 3
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 12
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 2
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 11
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 9
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 5
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 14
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 10
โคมไฟแสนสวย ตกแต่งด้วยเชือกป่าน 8