ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก

ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก

ไอเดียทำนาฬิกาสวยๆ จากไม้ก็อก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูนาฬิกาไม้ก็อก ติดเข็มนาฬิกาลงไป
  2. จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ นาฬิกาด้านหลัง ไม้ก็อก
  3. นำไปประดับตกแต่งบ้าน

ถ้าอยากให้นาฬิกาสวยมากขึ้น ติดเข็มนาฬิกาลงไปค่ะ

ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 0
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 1
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 2
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 3
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 4
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 5
ไอเดียประดิษฐ์นาฬิกา ไม้ก็อก 6