กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก

กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก

ตกแต่งกระจก ประดับตกแต่งบ้าน ด้วยเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมกระจก ที่ต้องการตกแต่ง
  2. ตัดเชือก 3 เส้น ความยาวมากกว่ากระจก อย่างน้อย 2 เท่า
  3. นำมาผูกรวมกัน ถักเปีย
  4. จากนั้นนำเปียที่ได้ มาล้อมรอบกระจก
  5. ติดด้วยกาว
  6. นำไปตกแต่งประดับผนังบ้าน

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 0
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 1
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 2
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 3
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 4
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 5
กระจกติดผนังแผ่นเล็กๆ ตกแต่งด้วยเชือก 6