โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากแผ่น CD

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากแผ่น CD

โคมไฟทำจากแผ่น CD

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่น CD เจาะรู 3 รู
  2. จากนั้นนำแผ่น CD เสียบลงไปในรูน็อต เหรือเหล็กเสียบที่ฐานโคมไฟ ที่เตรียมไว้
  3. เรียงแผ่น CD ไปเรื่อยๆ จนถึงด้านบน ล้อมรอบหลอดไฟ
  4. ปิดหัวน็อตด้านบน

นำโคมไฟไปประดับบ้านสวยๆ

โคมไฟตั้งโต๊ะ ทำจากแผ่น CD 0