สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน

สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน

ไอเดียตกแต่งแก้วลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดแถบเป็นแนวก่อนทำลายสวยๆ ด้วยสก็อตเทป
  2. วาดลายสวยๆ ตามต้องการ
  3. แกะสก็อตเทปออก จากแก้วกาแฟ

นำไปใส่ของประดับบ้านสวยๆ

สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 0
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 7
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 1
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 4
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 6
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 3
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 2
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 9
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 5
สอนตกแต่งแก้วลายสวย ตกแต่งบ้าน 8