กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า

กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า

กล่องใส่ของ ทำจากกล่องรองเท้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องรองเท้า แบบมีฝาเปิด ห่อผ้าให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นนำริบบิ้นมาวาง เขียนตำแหน่งที่ต้องการให้ริบบิ้นออกจากรู เจาะรู ให้เรียบร้อย
  3. นำริบบิ้นมาใส่ ร้อยริบบิ้นออกจากรู

ปิดฝากล่องใส่ของ จัดของลงกล่อง เก็บเป็นระเบียบค่ะ

กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 0
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 7
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 1
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 4
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 6
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 3
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 2
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 9
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 5
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 10
กล่องใส่ริบบิ้น ทำจากกล่องรองเท้า 8