ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้

ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้

ประดิษฐ์ต้นคริสต์มาส จากกิ่งไม้เล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกิ่งไม้กิ่งใหญ่ทำเป็นฐาน จากนั้นนำกิ่งไม้ มาทำเป็นฐานสามเหลี่ยม (วางบนกระป๋องสี) ติดกาวให้แน่น
  2. ทำเสาสามต้นล้อมรอบไว้ จากนั้นนำกิ่งไม้เล็กๆมาติดรอบๆ เสาสามด้น
  3. ประดับไฟ ติดดาวด้านบนให้เรียบร้อย

นำไปประดับบ้านวันคริสต์มาสค่ะ

ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้ 0
ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้ 1
ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้ 2
ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้ 3
ต้นคริสต์มาส ทำเองจากกิ่งไม้ 4