สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้

สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้

ของตกแต่งโต๊ะอาหาร ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นที่ใส่ช้อนส้อม ตัดตามรอย
  2. นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปดอกไม้ พับตามรอย
  3. นำไปใส่ที่เก็บช้อนส้อมสวยๆ ประดับโต๊ะอาหาร

ทำหลายๆอันหลากสีได้นะ

สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 0
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 7
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 1
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 4
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 6
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 3
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 2
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 9
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 5
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 10
สอนทำรัดช้อนส้อม ด้วยกระดาษลายสวย รูปดอกไม้ 8