สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5

สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ม้วนกระดาษ A5 4 แผ่น เป็นท่อนกลมๆ (สังเกตจากคลิปวีดีโอ)
  2. พอเสร็จแล้ว ติดกระดาษท่อนกลมทั้ง 4 เข้าด้วยกัน
  3. จากนั้นคลุมด้านบน ด้วยกระดาษ ติดกาวให้แน่น ม้วนกระดาษ A5 เป็นท่อนอีกครั้ง วางด้านหน้า ติดตา ติดจมูกให้เรียบร้อย
  4. ติดหูทั้งสองข้างของช้างด้วยกระดาษ กลมๆ
  5. ติดเล็บเท้าช้างด้วยกระดาษสีขาว
นำไปวางประดับสวยๆ คลิปสอนทำช้างกระดาษ จากกระดาษ A5  
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 0
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 1
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 2
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 3
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 4
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 5
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 6
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 7
สอนทำช้างกระดาษ น่ารักๆ จากกระดาษ A5 8