โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ

โคมไฟกระดาษ ตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกโคมไฟกระดาษสีเรียบ หรือ สีขาว
  2. นำพู่กัน จุ่มสีสดใส ระบายลงบนโคมไฟ
  3. ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ 0
โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ 1
โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ 2
โคมไฟกระดาษ สีสวย ด้วยสีน้ำ 3