สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยผ้าสีอ่อน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีสวย ทากาว ห่อปกสมุด ดึงผ้าให้ตึง
  2. ตัดปลายตรงขอบออก ติดกาวให้แน่น
  3. ทำอีกด้านให้เหมือนกัน รอกาวแห้ง

นำไปใช้ สวยๆค่ะ

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 0
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 1
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 2
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 3
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 4
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 5
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 6
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 7
สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ห่อปกด้วยผ้าบาง สีอ่อน 8