ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก

ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก

ช่อดอกไม้ ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขอบขวดพลาสติก เป็นวงกลม (เลือกขวดพลาสติกสีสวย)
  2. นำมาตัดขอบ ทำเป็นกลีบดอกให้สวยงาม (สังเกตรูปด้านล่าง)
  3. นำไปลนไฟ
  4. เจาะรูตรงกลางดอกพลาสติก
  5. ตัดขวดพลาสติกสีเขียว เป็นเส้นเล็กๆยาวๆ (สำหรับพันก้านดอก)
  6. ตัดคดขวดด้านบน เสียบไม้ พันกิ่งไม้ด้วยพลาสติกสีเขียว ที่ตัดจากข้อ 5
  7. ติดกลีบดอก พร้อมใส่เกสรลงไป
  8. ประดับใบเลี้ยงใบเล็กๆ

ทำหลายๆดอก จัดเป็นช่อสวยๆค่ะ

ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 0
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 7
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 1
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 4
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 6
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 3
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 2
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 9
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 5
ช่อดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกพลาสติก 8