สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก

สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก

ทำสัปปะรด จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีช้อนด้วยสีน้ำ ตกแต่งขอบช้อนด้วยสีเมจิก
  2. ตัดปลายช้อนออก
  3. นำขวดพลาสติกกลมๆ ติดด้วยช้อน ที่ตัดและตกแต่งจากข้อ 2 ติดด้วยสก็อตเทป
  4. ช่วงปลายขวด ติดด้วยปืนยิงกาว
  5. นำขวดสีเขียว ตัดปลายเป็นเส้นๆ ทำเป็นปลายสัปปะรด
  6. ลนไฟปลายที่ตัดออกเล็กน้อย
  7. นำมาติดกาว เสียบติดที่ปลายขวด ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปประดับบ้านสวยๆ

คลิปสอนทำ สัปปะรดจากขวดพลาสติก

สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 0
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 7
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 1
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 4
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 13
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 6
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 3
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 12
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 2
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 11
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 9
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 5
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 14
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 10
สัปปะรด ทำจากช้อน และขวดพลาสติก 8