ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู

ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู

ช้อนกินข้าว ตกแต่งด้วยกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วางกระดาษทิชชูตามแนวทแยง
  2. พับม้วน กระดาษทิชชู ให้เป็นรูปกรวย
  3. ตัดเชือก ผูกรัดให้แน่น เป็นโบว์สวยๆ

ทำหลายๆอัน นำไปประดับโต๊ะกินข้าวค่ะ

ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 0
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 7
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 1
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 4
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 6
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 3
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 2
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 9
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 5
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 10
ห่อช้อนกินข้าว รูปแครอท ด้วยกระดาษทิชชู 8