รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า

รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า

รองเท้าแตะตกแต่งลายสวย จากผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดสายรองเท้าแตะออกให้หมด
  2. ตัดผัาตกแต่งรองเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยม (สำหรับทำเป็นที่หุ้มเท้าด้านบน)
  3. จากนั้นตัดผ้า 4 ผืน ขนาด 3/4 ทำเป็นลายประดับรองเท้าด้านหน้า พับครึ่ง และเย็บด้านข้าง จับจีบให้สวยงาม
  4. ร้อยสาย เป็นเส้น สำหรับสอดลงไปในรูรองเท้าแตะ
  5. เย็บยางยืดติด (วัดให้ได้ขนาดรอบข้อเท้า)
  6. ทำให้เหมือนกันทั้งสองข้าง

นำไปใส่สวยๆ

รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 0
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 7
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 20
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 1
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 24
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 4
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 15
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 21
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 13
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 22
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 6
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 25
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 17
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 3
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 12
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 2
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 23
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 19
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 11
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 9
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 5
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 14
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 16
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 10
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 18
รองเท้าแตะเด็ก ตกแต่งลายสวย จากเศษผ้า 8