สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ถักเชือกเป็นลายสวยๆ
  2. ทำลาย ตามแบบด้านล่าง

ถักรอบข้อมือ เลือกสีสดใส ตามต้องการ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 0
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 7
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 1
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 4
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 13
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 6
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 3
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 12
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 2
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 11
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 9
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 5
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 10
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกสีสด 8