สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

สร้อยแขนทำจากที่เปิดฝากระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมที่เปิดฝาน้ำอัดลมไว้หลายๆอัน
  2. นำมาเชื่อมกันด้วยห่วงคล้อง คล้องด้านบนและด้านล่าง ทำจนได้ความยาวรอบแขน
  3. ติดตะขอเชื่อม
  4. ตกแต่งให้สวยงามด้วยเม็ดลูกปัดที่เตรียมไว้

นำไปใส่ประดับข้อแขนสวยๆค่ะ

สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 0
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 1
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 2
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 3
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 4
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 5
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 6
สร้อยแขน ทำจากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 7