สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้า และหลอดกาแฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดหลอดกาแฟให้มีขนาด 1.5 ซม. หลายๆอันเตรียมไว้
  2. นำเชือกรองเท้าสีสวย พับครึ่ง ติดด้วยสก็อตเทป
  3. ผูกสลับกันด้วย หลอดกาแฟ(สังเกตจากรูปหรือคลิปวีดีโอ)
  4. วัดขนาดรอบข้อมือ
  5. ผูกปมให้เรียบร้อย
  6. นำไปใส่โดยนำปม สอดไว้ปลายอีกด้านของเชือก
  7. ลนไฟที่ปลายเชือก หลังจากตัดส่วนที่เหลือออก

นำไปใส่สวยๆ

คลิปสอนทำสร้อยข้อมือ จากเชือกผูกรองเท้าและหลอด

สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 0
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 7
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 1
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 4
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 6
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 3
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 2
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 9
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 5
สร้อยข้อมือ ทำจากเชือกผูกรองเท้าและหลอดกาแฟ 8